I BHWR har vi mange forskellige Rytter som rider forskellige discipliner…

Vi vil så gerne støtte op omkring vores medlemmer, og de discipliner de gerne vil ride på deres i heste.
Her vil vi vise fra fortælle omkring det Forskellige discipliner, samt vise vores dygtige medlem.

 

HALTER


Halter er en eksteriørbedømmelse af hesten, hvor hestens konformation evalueres ud fra nogle racekarakteristika og idealer. Halterklasser er opdelt i hingste, hopper og vallakker og i aldersgrupper. Hestene showes i en lædergrime fra jorden, så dommerne kan bedømme kvaliteten af hestens bevægelser samt evt. haltheder. Hestene bedømmes ud fra deres balance, bygningsmæssige korrekthed, race- og kønskarakteristika samt graden af hestens muskulatur. Af ovenstående er hestens balance og konformation vigtigst.

 

SHOWMANSHIP AT HALTER


Denne klasse er kun åben for YOUTH & AMATEUR ryttere. Her vises hesten også i en lædergrime fra jorden. Klassen er designet til at bedømme udstillerens showmanship evner, og dommerne evaluerer groomingen af hesten, samt udstillerens evne og ekspertise til at præsentere hesten på bedst mulige måde. Hver deltager skal udføre et såkaldt pattern (et lille program), der er designet af showmanagementet og godkendt af dommerne. Dommerne ligger stor vægt på præcision og graden af selvtillid vist af equipagen.

RANCH HORSE


Ranch Riding er en disciplin, der ønsker at fremhæve evne, alsidighed, holdning og bevægelse af en “ranch” hest i arbejde. I AQHA regelbogen er der 5 forudbestemte patterns, men showmanagement kan også vælge at designe deres eget, så længe det indeholder de obligatoriske elementer. Klassen bedømmes ud fra hestens evne til at arbejde i et fremadgående tempo og udføre en række manøvrer som fx “turns”, “sidepass”, “Bomarbejde” og “galopskift”. Et pattern skal indeholde gangarterne WALK, TROT, LOPE på begge volter, samt EXTENDED TROT og EXTENDED LOPE på mindst en volte. Derudover skal der også stoppes og bakkes. CUTTING:
I cutting arbejder hesten med kvæg. Hest og rytter skal bevæge sig stille og roligt ind i en flok af kvæg, hvorefter de skal udvælge én ko, “cutte” den væk fra flokken og drive en ind på midten af arenaen. Det er nu hestens job, at holde den enkelte ko væk fra flokken. Dommerne bedømmer ud fra hestens evne til at holde koen væk fra flokken, dens “cow sense”, opmærksomhed og mod. De rigtig gode cuttingheste arbejder med kvæget, ligesom en hyrdehund vil gøre med en fåreflok. Der er en 2 1/2 minut tidslimit pr. hest og rytter.

 

TRAIL


Trail er en klasse, der tester hestens manøvredygtighed gennem en “forhindringsbane”. Denne forhindringsbange skal forestille at vise nogle af de vanskeligheder, som en cowboy ville kunne komme ud for i sin færden i terrænet. Et trailpattern designes og vælges af showmanagement, samt skal godkendes af dommeren. Der er en række obligatoriske forhindringer herunder: GATE/Låge, som rytteren skal åbne, passere og lukke igen fra hesteryg. Derudover skal der være en række bomme på jorden, som skal passeres i WALK, JOG og LOPE. Disse bomme kan til de meget store stævner være løftet for at øge sværhedsgraden. Der vil også altid være en manøvre, hvor hesten skal bakke, fx igennem et “L”. Andre forhindringer, som man kan møde på en trailbane er fx en bro, som skal passeres, eller en postkasse som skal åbnes. Dommerne bedømmer equipagerne på hestens villighed, lethed og evne til at navigere mellem og over forhindringerne.

TRAIL IN HAND


Trail in hand er en klasse, der tester hestens manøvredygtighed gennem en “forhindringsbane”. Rytteren leder hesten igennem banen fra jorden. Denne forhindringsbane, skal forestille at vise nogle af de vanskeligheder, som en cowboy kunne møde i naturen: det kunne bl.a. være en låge, som rytteren skal åbne, passere og lukke igen, bomme der passeres i walk og jog, en bro hesten skal gå over, og en bakke-øvelse, hvor hesten skal bakke igennem en forhindring. Dommerne bedømmer hestens villighed, lethed og evne til at navigere mellem og over forhindringerne.

LONG LINE


Longe line er en disciplin for unge heste. Først vurderer dommerne hestens eksteriør. Herefter fremvises hesten på longe. Man har 90 sekunder til at fremvise hesten i walk, jog og lope på begge volter. Hesten bedømmes desuden for dens villighed og gode manerer. Der gives også en karakter for “cirkel”, hvor det vurderes hvor godt hesten fremvises på en cirkel.

REINING


Reining kaldes for westernridningens “dressur”. Der findes 15 forudbestemte AQHA reiningpatterns, som showmanagement kan vælge imellem. Alle patterns indeholder følgende manøvrer: CIRKLER, hvor der rides i store hurtige cirkler og små langsomme, hvor hestens evne til “speed control” samt skifte galop vurderes. SPINS, der dækker over 4 hurtige bagpartsvendinger til venstre og 4 til højre. RUN DOWNS, er en manøvrer hvor hesten viser sin evne til at accelerere fra langsom galop op til tophastighed indenfor få meter, hvorefter hesten skal sætte sig i et SLIDING STOP, hvor den glider på bagbenene og traver på forbenene. Et slidingstop efterfølges altid af enten et ROLL BACK, hvor hesten skal vende 180° grader og lande i galop, eller en BACK UP, hvor hesten skal bakkes. Dommerne bedømmer hver enkel manøvre, og hesten skal gerne guides villigt igennem hele pattern.

WESTERN PLEASURE


Western Pleasure er en af de mest populære AQHA show discipliner der er. Deltagerne konkurrerer på samme tid i arenaen dvs. alle equipagerne er inde på én gang. Hestene skal fremvises i “Walk” (4 taktet skridtbevægelse), “Jog” (2 taktet langsom og afslappet trav) og “Lope” (3 taktet langsom og afslappet galop) på begge volter. Rytterne kan også blive bedt om at vise “Back Up”, hvor hesten bakkes eller en “Moderat extension” af gangarterne, hvis dommerne ønsker at se en øgning af de forskellige gangarter. Hestene bedømmes på kvaliteten af deres bevægelser, når de går afslappede i en naturlig balance og for en løs tøjle. WESTERN RIDING:
I denne disciplin bedømmer dommerne hestens evne til at udføre en række galopskift (changementer) samtidig med både for- og bagben så præcist og let så muligt. Der er 4 forskellige forudbestemte patterns, som vælges af showmanagement og dommer fra AQHA regelbogen. Alle patterns indeholder en bom, som både skal passeres i Jog og Lope, samt en række af af kegler, hvorimellem galopskiftene skal ligge. Pattern starter med, at hest og rytter laver overgang fra Walk til Jog til Lope, hvorefter der Lope’s gennem resten af pattern, indtil det slutter med en Stop og Back Up manøvre. Der gives plus fra dommerne til den hest, der kan skifte flydende, naturligt og præcist i midten af keglerne gennem pattern.
 
 

WESTERN HORSEMANSHIP


Western Horsemanship er igen en disciplin, der kun er åben for YOUTH og AMATEUR ryttere. Equipagen skal være iklædt western udstyr, og klassen er opdelt i 2 sektioner: den første del består af et forudbestemt pattern designet af showmanagement og godkendt af dommer. Et pattern rides individuelt, og det skal indeholde manøvrer i alle 3 gangarter: Walk, Jog & Lope. Den anden del består, af det der kaldes “Railwork”, hvor alle equipagerne er inde sammen i arenaen langs hovslaget. Dommerne fokuserer på rytterens opstilling, sæde og evne til at kontrollere hesten. Plus gives til den equipage, der let og elegant kan gennemføre pattern uden synlig hjælp af hjælperne samt med en hest, der villigt guides gennem pattern.

HUNTER UNDER SADDLE


Hunter under Saddle er igen en engelsk disciplin i engelsk udstyr, hvor dommerne evaluerer “huntertypen” af quarterhestene. Klassen foregår lidt ligesom Western Pleasure, men her vises hestene på hovslaget i en WALK, TROT (en 2 taktet trav med fremadrift og øgning af traven i forhold til JOG-bevægelsen) og CANTER (en 3 taktet galop med mere fremaddrift og øgning af galopbevægelsen i forhold til LOPE-bevægelsen). Dommerne bedømmer ud fra lethed i bevægelserne, fritflydende skridt og villighed til at performe. HUNT SEAT EQUITATION:
Hunt Seat Equitation er igen en disciplin, der kun er åben for YOUTH og AMATEUR ryttere, og fokus ligger på rytterens evne til at ride og navigere hesten for lette hjælpere. Her skal equipagerne være iklædt “engelsk udstyr”. Klassen forløber ligesom Western Horsemanship med et forudbestemt pattern, der indeholder manøvrer som fx overgange, back up, letridning på den rigtige diagonal, kontragalop og handgalop (hvor rytteren rider i let sæde). Efter individuel udførelse af pattern inviteres alle equipagerne igen ind i arenaen til “rail work”, hvor der rides på hovslaget og rytternes opstilling og evne til at lave overgange vises op imod hinanden. Dommerne ligger vægt på rytterens opstilling, hjælpere, samt kontrol, præcision og evne til at udføre pattern.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk